Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van de NVL komt tweemaal per jaar bijeen. Op het programma staan naast de gebruikelijke Verenigingszaken een update van de bij NVL lopende dossiers op juridisch, boekhoudkundig en op marketingvlak. Doorgaans wordt een spreker van formaat uitgenodigd die een visie geeft op actuele thema's.