NVL Juridisch Seminar

Klik hier voor de presentatie over de AVG

Kik hier voor de presentatie over de Wwft

Klik hier voor de presentatie over de GKF

Op Dinsdag 16 januari 2018 vanaf 13:15u (inloop) organiseert de NVL Juridische Commissie in de nieuwe kantoren van CMS te Amsterdam een Seminar, waarop drie onderwerpen gepresenteerd worden:

13:45 - 15:00
1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als GDPR wetgeving) - door Mr. Edmon Oude Elferink en Mr. Erik Jonkman (CMS)
- algemene beginselen AVG
- toezicht en handhaving AVG
- impact AVG op leasecontracten en -portefeuilles
 
15:15 - 16:00
2. De nieuwe Wwft - door Mr. Niek Verhoeven (Bloomstead Advocatuur)
- nieuwigheden als gevolg van de 4e AML Richtlijn
- toetsingscriteria in relatie tot leasecontracten
- relatie tot AVG
 
16:15 - 17:15
3. Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (GKF) - door Casper Arnolds (NVB)
- achtergronden van de door de NVB (nog te publiceren) Gedragscode voor kredietverlening in de kleinzakelijke markt
- belangrijkste items in de GKF
- debat over toepassing van de GKF in de leasemarkt
 
Doelgroep van het Juridisch Seminar: directeuren, legal advisors, risk managers, product managers
Het Seminar is enkel toegankelijk voor medewerkers van de (Geassocieerde) Leden van de NVL
Er zijn geen kosten aan verbonden (behoudens parkeerkosten)