Doelstellingen NVL

De NVL heeft als doel het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van equipment leasing in Nederland. Zij doet dit door:

  1. het organiseren van bijeenkomsten waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld;
  2. het onderhouden van contacten met de overheid en de media;
  3. het vervaardigen van studies en het verzamelen van informatie over leasing;
  4. het onderhouden van contacten met nationale en internationale organisaties met een soortgelijk doel;
  5. informatievoorziening aan de leden en het publiek, onder andere door middel van een website en persberichten.

De Leden van de NVL zijn zgn. Algemene Leasemaatschappijen die zich toeleggen op equipment lease. Dit kunnen dochterbedrijven zijn van banken, van fabrikanten of onafhankelijke leasemaatschappijen. De NVL heeft meer dan 20 Leden, die vrijwel de gehele equipment leasemarkt in Nederland bestrijken.