Nieuwe Bestuursleden NVL

04 - 04 - 2018

Amsterdam, 4 april 2018 - Op de Algemene Ledenvergadering op 20 maart zijn Jeroen van Beeck (DLL) en Henk Kraaijeveld (ABN Amro Asset Based Finance) benoemd tot lid van het Bestuur van de NVL. Zij werden door de Leden met algemeenheid van stemmen verkozen. Hun aantreden staat in verband met het terugtreden van Frank Stienstra en Milko Wijckmans. In zijn toespraak verwelkomde voorzitter Stephan van Beek de nieuwe Bestuursleden van harte en dankte hij de vertrekkende Bestuursleden voor hun grote bijdrage tot de groei van de leasebranche in Nederland en het welslagen van de Vereniging als pleitbezorger voor leasing als financieringsbron van het MKB. Klik hier voor een fotoverslag van de NVL Leden vergadering op 20 maart 2018.

« Terug naar overzicht