Marktcijfers leasing

De door NVL gerapporteerde cijfers betreffen 'nieuwe productie', dat is het volume (en aantallen) van nieuwe leasecontracten die gedurende ieder kwartaal en ieder jaar worden afgesloten met eindklanten. Cijfers over de totale uitstaande portefeuilles zijn niet beschikbaar. Geschat wordt dat in Nederland voor zo'n €16 miljard uitstaande leasecontracten bestaan.

In het algemeen kan gesteld worden dat ongeveer driekwart van de leasecontracten in het MKB segment worden afgesloten. Hiermee is de leasingbranche dus een belangrijke financier van het MKB.

De Jaarlijkse rapportage geeft een gedetailleerd beeld van geleaste objecten, marktsegmenten, aantallen en volumes. De kwartaalrapportage is minder gedetailleerd maar geeft een beeld van de evolutie op kwartaalbasis van de leasevolumes.