Leasemarkt in Nederland

Leasing is een belangrijke bron van financiering van het bedrijfsleven, naast bankfinanciering.

De NVL inventariseert en publiceert cijfers over de Nederlandse equipment leasemarkt. De informatie hiervoor wordt geleverd door niet nader genoemde Leden en Niet-Leden van de NVL. Grosso modo kan gesteld worden dat de NVL-cijfers tenminste 95% van de equipment leasemarkt afdekken.

Voor informatie over de autoleasemarkt, ga naar de website van de VNA.