Wat is equipment leasing?

Leasing is een financieringsvorm die erin bestaat dat kapitaalgoederen gefinancierd of ter beschikking worden gesteld van een bedrijf (of de overheid).
Bij equipment leasing betreft het kapitaalgoederen die een zakelijke toepassing kennen. Hiermee onderscheidt equipment lease zich van die andere omvangrijke vorm van leasing: autoleasing. Grosso modo zou men kunnen zeggen dat equipment lease alles is wat niet onder autoleasing in de strikte zin van het woord verstaan wordt. Om die reden wordt ook de term ‘algemene leasing’ gebruikt.

We onderscheiden twee belangrijke vormen van leasing, te weten ‘financial lease’ en ‘operational lease’. Met ‘lessor’ wordt aangeduid de partij die de financiering verstrekt of het object ter beschikking stelt. De ‘lessee’ is dan degene die de financiering krijgt of het object gebruikt. Zie ‘Lease expert worden in 1 uur’.

Met Equipment bedoelen we onder meer volgende objecten:
 • trucks en trailers
 • bussen en coaches
 • kranen en grondverzetmaterieel
 • agrarische werktuigen
 • heftrucks en intern transportmaterieel
 • industriĆ«le machines voor de metaal-, kunststof- en houtverwerkende industrie
 • drukpersen en machines in de grafische industrie
 • kopieermachines en kantoormaterieel
 • computers en servers
 • software
 • scanners en medische apparatuur
 • medische hulpmiddelen
 • overige objecten als: binnenschepen, vliegsimulatoren, melkrobots etc.
Lease is slim