Vendor Leasing

Er is sprake van Vendor leasing als het leasecontract op de één of andere wijze tot stand komt door tussenkomst van een verkoper of leverancier van het object, of enige andere partij dan de leasemaatschappij zelf. Deze noemen we de Vendor. Vendor Leasing zit in de lift, omdat steeds meer Vendoren er de toegevoegde waarde van zien. Daarnaast vormen Vendoren voor leasemaatschappijen een extra distributiekanaal voor leasecontracten.

Hoe werkt het?

Het komt wel eens voor dat de beoogd koper van een bedrijfsmiddel bij de Vendor informeert naar eventuele financieringsmogelijkheden. Wat gebeurt er dan?
De Vendor brengt zijn klant in contact met een leasemaatschappij. Vervolgens zullen de beoogd koper en de leasemaatschappij een leasecontract met elkaar onderhandelen, waarin de Vendor geen partij is.

Het kan ook zijn dat de Vendor voorafgaand een kaderakkoord heeft afgesloten met een bepaalde leasemaatschappij, en biedt standaard een leasecontract aan. Hierbij zijn er een paar varianten denkbaar:

  • De beoogd koper weet dat deze leasemaatschappij de uiteindelijke financier en/of lessor is van het object. We noemen dit een disclosed vendor leasing contract.
  • De beoogd koper weet niet dat een leasemaatschappij de uiteindelijke financier en/of lessor is. We noemen dit een undisclosed vendor leasing contract.

In bepaalde gevallen zal de Vendor zelf een rol spelen in de lease-structuur, bijvoorbeeld door een terugkoopverbintenis aan te gaan, of door te voorzien in het onderhoud en reparatie van het object.

Voordelen van Vendor Leasing

Dank zij vendor leasing wordt het de koper makkelijker gemaakt om te kopen. De koper hoeft geen forse investeringssom op tafel te leggen, maar kan in maandelijkse termijnen de investering betalen. Dit verlaagt de drempel tot aanschaffen. Als het al dan niet verkrijgen van financiering de enige reden is om tot koop over te gaan, is er de vendor veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de koper op een vlotte manier aan financiering komt.

Naast het aanbieden van een financieringsoplossing biedt Vendor Leasing een aantal voordelen voor de Vendor:

  • gedurende de contractsduur is er regelmatig contact tussen Vendor en Lessee, waardoor het onderhouden en versterken van de relatie bevorderd wordt
  • de Vendor weet wanneer het leasecontract afloopt en kan daardoor tijdig inspelen op mogelijke vervanging van het object
  • de Vendor kan tijdens de looptijd van het contract inspelen op gewijzigde behoeftes bij de klant, waardoor er sprake is van een echt Portfolio Management van in de markt gezette objecten.

Samenwerkingsvormen in Vendor Leasing

Om leasing aan te kunnen bieden werkt de Vendor samen met de Leasemaatschappij. Deze samenwerking kan diverse vormen hebben:

  • de Vendor beperkt zich tot louter bemiddeling tussen lessee en leasemaatschappij
  • de Vendor sluit zelf een contract met de lessee en herfinanciert dit contract bij een leasemaatschappij
  • de Vendor gaat een structureel samenwerkingsverband met een leasemaatschappij, eventueel zelfs in de vorm van een joint-venture.

Bepalend is ook de mate waarin de Vendor betrokken blijft in het al dan niet afdekken van het risico dat de leasemaatschappij loopt op de eindgebruiker/lessee alsook de waarde van het object, bijvoorbeeld:

  • tijdens de looptijd van het contract: is de Vendor bereid een terugkoopverklaring te ondertekenen voor terugname van het geleasete object mocht de lessee niet meer in staat zijn aan zijn verplichtingen te voldoen? Tegen welke voorwaarden?
  • na afloop van het leasecontract: neemt de Vendor het object terug, tegen marktprijs of een vooraf bepaalde prijs?

In Vendor Leasing zijn veel varianten denkbaar. Bepaalde leasemaatschappijen zijn gespecialiseerd in Vendor Leasing.