Vormen van leasing

Alle leasevarianten zijn terug te voeren tot twee hoofdvormen: Financial Lease en Operational Lease.

Tussen de twee hoofdvormen bestaat een aantal grote verschillen als het bijvoorbeeld gaat om de contractsduur en de partij die uiteindelijk het object in eigendom krijgt en daarmee het economisch risico draagt.

Daarnaast is er een bijzondere variant genaamd Vendor Leasing, waar we graag specifieke aandacht aan besteden.