Leasing vs Bankfinanciering

Een onderneming zal voor financiering doorgaans beroep doen op een bank. Een bank, kan hen kortlopende of langlopende kredieten verstrekken. Een bank zal in de eerste plaats de balans van het bedrijf analyseren, alsook de aanwezige terugbetalingsmogelijkheden. De bank zal (algemene) zekerheden zoeken binnen de balans, of externe waarborgen vragen als dekking voor het kredietrisico.

Echter naast de bank zijn er ook andere financieringsvormen denkbaar. De voorbije jaren zijn er nieuwe financieringsbronnen aangeboord die naast banken krediet verstrekken aan ondernemingen, zoals kredietunies, mkb-obligaties, factoring, maar ook crowdfunding en seed capital.

Leasing is een belangrijke bron van financiering van ondernemingen, zeker waar het investeringen in bedrijfsmiddelen betreft. In die zin komt leasing als financieringsbron als eerste na de banken.

De leasemaatschappij zal voor bepaalde objecten, waar zij in casu goed zicht heeft op het waardeverloop, bereid zijn een langere looptijd (terugbetalingstermijn) te accepteren dan een bank normaal gesproken zou doen. De duur van het leasecontract wordt immers afgestemd op de economische levensduur van het object. Indien het om een waardevol en courant object gaat, met een voorspelbaar waardeverloop, is het zeer wel mogelijk dat de terugbetalingstermijn langer is dan wat een bank gebruikelijk zou toestaan. Dat betekent voor de onderneming in kwestie lagere maandlasten, omdat het investeringsbedrag over een groter aantal maanden gespreid is.

Daarnaast zijn leasemaatschappijen gericht op 100% financiering van de waarde van het object. Dit betekent dat de lessee geen eigen kapitaal hoeft te investeren om toch het object te kunnen gebruiken. Daarentegen zal een bank doorgaans ervan uitgaan dat de onderneming een gedeelte van de investering in bedrijfsmiddelen zelf financiert (met werkkapitaal). Leasing houdt dus het werkkapitaal volledig beschikbaar.

Bovendien kunnen leasemaatschappijen – voor zover zij inderdaad specifieke kennis hebben van het object - enige flexibiliteit toestaan in de terugbetalingsmodaliteiten. Denk daarbij aan een slottermijn (bij financial lease) of een restwaarde (bij operational lease).  Ook dit leidt tot lagere maandlasten voor de lessee.
Leasing maakt het voor een onderneming makkelijk te berekenen wat de netto-opbrengst is van het object: door de verwachte opbrengst of omzet die het object gaat genereren te vergelijken met de maandlasten.