Voordelen van leasing

Voor een organisatie die wil investeren in duurzame bedrijfsmiddelen biedt leasing een groot aantal voordelen:

  • Leasing komt bovenop of naast bankfinanciering te staan. Dat betekent dat er dus meer financieringsbronnen aangeboord worden dan alleen bankleningen.
  • De leasemaatschappij zal doorgaans de volledige aanschafwaarde financieren, er is dus sprake van 100% financiering. Dat betekent dat de lessee geen eigen middelen hoeft te investeren om toch het object te kunnen gebruiken: de liquiditeitspositie van de lessee staat veel minder onder druk
  • De looptijd van een leasecontract is afgestemd op de economische levensduur van het object. Voor objecten met een relatief langere economische levensduur zal de leasemaatschappij een langere looptijd accepteren
  • Door een leasecontract op maat te structureren kan er sprake zijn van lagere maandlasten. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een financial lease met een verhoogde slottermijn, of bij een operational lease met een relatief grote restwaarde: zogenaamd duurdere, hoogwaardige, merken blijken dan vaak ook financieel gunstig.
  • De leasemaatschappij heeft vaak grondige kennis van de objecten en heeft hierdoor ook een beter begrip van de plaats van deze objecten in het bedrijfsproces. Het is een volwaardige gesprekspartner voor de financiering.