Voorgenomen boekhoudregels IASB (archief)

Op initiatief van de IASB - International Accountancy Standards Board - is een project (Leases Project) opgestart om de boekhoudregels voor leasing grondig te wijzigen. Daarbij is uitgegaan van de premisse dat 'alle leasecontracten op de balans moeten verantwoord worden', met als argument dat de gebruiker/lezer van de Jaarrekening op die wijze beter zou geïnformeerd worden inzake de verplichtingen van een onderneming..

Onder de nieuwe regels zullen naast de financial leases ook operational leases, huurcontracten met betrekking tot vastgoed en andere huurcontracten op de balans verantwoord worden. De leasingbranche heeft bij herhaalde gelegenheden zware kritiek geuit op de voorstellen, in hoofdzaak omdat deze van een dusdanige complexiteit zijn dat de gebruiker/lezer van de Jaarrekening in tegenstelling tot het beoogde doel juist niet beter geïnformeerd wordt. Daarnaast stelt de branche dat de IASB uitgaat van een verkeerde definitie van lease. De IASB stelt dat alle leases financieringscontracten zijn, terwijl de werkelijkheid is dat de onderneming (lessee) juist enkel het gebruik van het object nastreeft om bedrijfseconomische redenen. In die zin vormt een operational leasecontract eerder een dienst, nl. mobiliteit (voor een auto), drukken/copiëren (voor een kopieermachine), flexibiliteit (bij huur van een pand in tegenstelling tot koop). Tot slot brengt de invoering van de voorgestelde regels een forse aanpassing van de IT-systemen met zich mee.

Kort gezegd stelt de leasingbranche dat de voorgestelde regels een schijnprobleem oplossen, omdat de bestaande regels (IAS 17) wel degelijk voldoen, en dat de nieuwe regels duur en complex zijn en hun doel van meer transparantie volledig voorbijschieten.

Exposure Draft 2010

De International Accountancy Standards Board (IASB) en de Financial Accounting Standards Board (FASB) hebben in een op 17 augustus 2010 gepubliceerd ‘Exposure Draft’ een set aan nieuwe boekhoudregels voorgesteld, waarvan een in het oog springende regel is dat operationele leases hun off-balance karakter verliezen. Alle leases zullen dus zonder enig onderscheid op de balans van de lessee verantwoord worden.
De Exposure Draft omvat een volledig nieuw boekhoudstelsel voor lease, zowel aan lessee- als aan lessorzijde. De vergaande complexiteit van de voorstellen maken het marktpartijen bepaald niet makkelijker op, reden waarom er behoorlijk wat weerstand tegen is ontstaan. De IASB en de FASB hebben besloten rekening te houden met de diverse opmerkingen en suggesties uit ‘het werkveld’.

Exposure Draft 2013

In 2013 publiceerde de IASB een nieuwe Exposure Draft. Hierin wordt een dual model geïntroduceerd van twee types Lease (A en B). Ook deze ED ontlokte heel wat kritiek uit het werkveld. Op dit moment legt de IASB de laatste hand aan de nieuwe standaard voor Leases. Verwacht wordt dat deze voor einde 2015 gepubliceerd wordt. Waarnemers stellen vast dat het dual model weer verlaten wordt, dat de FASB verder werkt aan een eigen standaard (die afwijkt van de voorstellen van de IASB) en dat het project nog steeds kampt met een hoge mate van complexiteit.