Leasing en boekhoudregels

Op 13 januari 2016 publiceerde de IASB de nieuwe boekhoudregels voor leasing, IFRS16 genaamd. Als gevolg van de nieuwe standaard moeten met ingang van 1 januari 2019 leasecontracten op de balans verantwoord worden, met name operational leasecontracten (financial leases staan al op de balans). Onder leasecontracten wordt ook verstaan huurcontracten, bijvoorbeeld van vastgoed. Het lijdt geen twijfel dat vooral dit laatste een grote impact zal hebben op de balansen - en de balansratio's - van bedrijven die boekhouden onder het IFRS stelsel.

De tekst van de IFRS16 standaard is om auteursrechtelijke redenen enkel via de IASB website verkrijgbaar, na registratie. Klik hier voor toegang tot de IASB websiteDe tekst is in het Engels.

Deze regels zijn dus alleen van toepassing op bedrijven die boekhouden volgens IFRS regels, dat is verplicht voor beursgenoteerde bedrijven, maar ook andere organisaties kunnen kiezen voor IFRS. Voor het MKB is IFRS16 niet van toepassing.