Financial lease met pandrecht

Naast huurkoop structuren zien wij ook regelmatig een geldlening in combinatie met een bezitloos pandrecht aangeduid worden als financial lease. De geldlening heeft vaak een looptijd die afgestemd is op de economische levensduur van het object en ook de maandtermijnen zijn gelijkblijvend en omvatten zowel de aflossing als de rente. Naast deze geldlening wordt dan een bezitloos pandrecht overeengekomen. De kredietnemer wordt meteen eigenaar en in plaats van het eigendomsvoorbehoud wordt nu een pandrecht gevestigd ten gunste van de kredietverlener. Een dergelijk pandrecht is een zogenaamd beperkt (zekerheids-)recht. Dit zekerheidsrecht volstaat meestal als de kredietgever alleen maar zekerheid wil hebben voor de terugbetaling van zijn krediet. Een pandrecht volstaat niet als de kredietgever meer belangen heeft bij het object. Hierbij moet dan gedacht worden aan fiscale overwegingen, het internationale gebruik (bijvoorbeeld een hijskraan die internationaal verhuurd wordt) of mogelijkheid tot securitisatie als onderdeel van een portefeuille.

Het belangrijkste verschil tussen huurkoop en een geldlening met een pandrecht is dus het moment van eigendomsovergang. Bij huurkoop gaat het eigendom aan het einde over en bij een geldlening gaat het eigendom meteen over of is de kredietnemer al eigenaar. Daarnaast is het zo dat bij huurkoop veel dwingend rechtelijke bepalingen bestaan terwijl geldlening en pandrecht minder strikte wettelijke bepalingen kennen.