Equipment Leasing

Leasing is een financieringsovereenkomst waarbij bedrijfsmiddelen gedurende een zekere periode door een leasemaatschappij (lessor) ter beschikking worden gesteld van een gebruiker (lessee), tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. De lessee geniet dus het gebruik van deze goederen, zonder dat hij hiervoor eigen middelen hoeft te investeren of een banklening hoeft aan te gaan.

We spreken van equipment lease als we het hebben over duurzame bedrijfsmiddelen en kapitaalgoederen, dat wordt ook wel eens algemene leasing genoemd. Daar tegenover staat autoleasing, waarbij het vanzelfsprekend gaat om personenauto’s en bestelwagens.

Waar kun je terecht?

De grote bankinstellingen hebben meestal eigen leasemaatschappijen, vaak dochtervennootschappen. Deze niet aan een object- of merk gebonden leasemaatschappijen heten ook wel algemene leasemaatschappijen.

Ook een aantal fabrikanten heeft een eigen leasemaatschappij opgericht. Het leasen van producten via de eigen leasemaatschappij heeft een aantal redenen. Ten eerste kan het de verkoop stimuleren, doordat het de klant ‘makkelijker’ maakt om te kopen. Daarnaast kan ook het rendement op de producten verbeteren. Tenslotte hebben de fabrikanten op deze manier ook invloed op de remarketing en prijsstelling van hun producten. Dergelijke leasemaatschappijen worden aangeduid met captives.

Bekijk de leden van NVL